Rewitalizacja w Białymstoku

We wrześniu br  Rada Miasta Białystok przyjęła uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Białegostoku. (NR LXXIV/1019/23 - http://g.ekspert.infor.pl/p/_dane/akty_pdf/U77/2023/265/4868.pdf#zoom=90 ) Po wszelkich działaniach proceduralnych, ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego zaczęła ona obowiązywać.

Zgodnie z treścią tej uchwały wyznaczono w Białymstoku obszar rewitalizacji obejmujący cały obszar zdegradowany miasta Białegostoku, podzielony na dwa podobszary: Centrum i Dojlidy oraz Starosielce.

Jednocześnie w powyższym dokumencie nie ustanowiono dopuszczonych przez ustawę o rewitalizacji:  prawa pierwokupu na rzecz gminy wszystkich nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji; oraz zakazu wydawania decyzji o warunkach zabudowy.

Konsekwencją tej uchwały (pierwszej tego typu w Białymstoku) będzie konieczność uzyskiwania dokumentu o tzw. rewitalizacji przy wszelkiego typu działaniach związanych np z obrotem nieruchomościami. 

Może też (w zasadzie musi) spowodować kolejne działania Samorządu związane z tworzeniem przepisów dotyczących rewitalizacji.