Rodo

Informacje w ramach obowiązku informacyjnego wynikającego z ustawy dotyczącej ochrony Danych Osobowych (RODO):
Podstawą prawną zebrania danych osobowych jest artykuł 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych )

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych:
Administratorem Państwa danych osobowych jest Nieruchomości Inwestycje Dariusz Sobolewski 15-419 Białystok, ul. Św. Mikołaja 1 lok 21, NIP 8451148766

Kontakt z administratorem możliwy jest:
w formie pisemnej pod adresem 15-419 Białystok, ul. Św. Mikołaja 1 lok 21
w formie telefonicznej pod numerem telefonu 739 000 112
w formie elektronicznej pod adresem poczty elektronicznej: biuro@ni24.com.pl

Jaki jest cel przetwarzania Państwa danych:
Państwa dane osobowe przekazane administratorowi przetwarzane będą w celu marketingu usług świadczonych przez administratora.
Korespondencja jest skierowana do stałych klientów firmy, osób zainteresowanych pogłębieniem współpracy oraz zainteresowanych otrzymywaniem informacji dotyczących ofert z rynku nieruchomości.

Jak długo przetwarzamy Państwa dane:
Dane osobowe przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody lub ustania celu, który wymaga przetwarzania danych.

Jakie Państwo posiadają uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych:
Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.