Działka na sprzedaż

Hajnówka, Targowa

5143.00 m²
200,00 zł/m2
ARE-GS-754

1 028 600 zł

Szczegóły oferty

Symbol oferty ARE-GS-754
Powierzchnia 5 143,00 m²
Przeznaczenie działki budowlana, inwestycyjna, przemysłowa
Standard
Wymiary działki 63 x 80 m
Zagosp. działki zagospodarowana
Ukształtowanie działki płaska
Kształt działki prostokąt
vir_oferta_odlegloscplaza_linia tak
Dariusz Sobolewski

Dariusz Sobolewski

Wlaściciel, Doradca Rynku Nieruchomości, Pośrednik w Obrocie Nieruchomościami - Licencja nr 2705
Nr licencji: 2705

Napisz wiadomość 12 Ofert

Opis nieruchomości

Polecamy Państwu komercyjną nieruchomość w Hajnówce przy ul. Targowej. Działka ma 5143m2, jest w kształcie prostokąta wymiary ok 63m x 80m.

Działka jest oznaczona w MPZP symbolem 1.1 P i przeznacza się ją pod działalność produkcyjną, w tym przemysł, składy, magazyny, budownictwo, rzemiosło, usługi, handel i inne.
Teren oznaczony 1.1 P położony przy ul. Targowej.

2) na terenach oznaczonych symbolem P dopuszcza się ponadto lokalizowanie:
a) urządzeń infrastruktury technicznej,
b) dróg dojazdowych, parkingów i garaży niezbędnych do obsługi terenów,
3) na terenach, o których mowa w ust.1 ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenów, o których mowa w ust. 1:
a) na etapie projektowania inwestycji należy uwzględnić wymagania ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.) dotyczące opracowania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
b) zabudowa każdej z działek na poszczególnych terenach może nastąpić niezależnie lub poprzez ich wzajemne połączenie (np. dwie lub trzy sąsiednie w jeden teren inwestycyjny) lub kompleksowo jako całość,
c) należy projektować budynek lub zespół budynków stanowiących architektonicznie i funkcjonalnie zamkniętą całość w ramach poszczególnych inwestycji, Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 286 22498 Poz. 2821
d) ustala się obowiązującą wysokość zabudowy maksymalnie do trzech kondygnacji nadziemnych,
e) należy projektować budynki zwieńczone dachem płaskim lub dachem symetrycznym o kącie nachylenia połaci dachowych od 15° do 45°,
f) elewacje budynków lokalizowanych od strony głównych ulic są elewacjami uprzywilejowanymi,
g) ustala się minimalną powierzchnię terenu biologicznie czynnego do 20% powierzchni terenu inwestycji,
h) obsługę komunikacyjną należy zapewnić od otaczających istniejących i projektowanych ulic miejskich,
i) miejsca postojowe, w ilości określonej w § 18 ust. 10, należy lokalizować wyłącznie w granicach poszczególnych działek budowlanych.

Cena 200zł/m2 netto.

Oferta wyłącznie w naszym biurze.
Serdecznie zapraszam na prezentację.
 

Wlaściciel, Doradca Rynku Nieruchomości, Pośrednik w Obrocie Nieruchomościami - Licencja nr 2705

Proszę wprowadzić poprawne imię i nazwisko
Proszę wprowadzić poprawny numer telefonu
Proszę wprowadzić poprawny adres e-mail
Proszę zaznaczyć wymagane zgody
Rozwiąż równanie:
22 9
Niepoprawny wynik